• اجاره
    کارخانه مواد غذایی
    اجاره:
    4,646تومان
    رهن :
    4,646تومان در ماه