54646

کارخانه و سوله:
وضعیت دیوارکشی: 
دارد
مجوز: 
دارد
ساختمان اداری: 
ندارد
امکانات:
  • گاز
  • تلفن
  • چاه
آگهی وبژه: 

توضیحات